Katechesis

Switch to desktop Register Login

Modlitwy poranne i wieczorne

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

MODLITWY PORANNE


Akt ofiarowania

Uwielbiam Cię, o mój Boże i kocham Cię z całego serca.

Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tej nocy zachować raczył.

Ofiaruję Ci swe uczynki z dnia dzisiejszego.

Spraw aby wszystkie odbyły się według Twej woli i ku większej chwale Twojej.

Zachowaj mnie od grzechu i od wszelkiego złego.

Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi.

Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego. Amen.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

w Trójcy jedyny, prawdziwy;

Wierzę, coś objawił Boże,

Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

wszechmogący i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.


Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.


Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Święty Stanisławie Kostko

- Módl się za nami

Święty Janie Bosko

- Módl się za nami


Anielski Dominiku Savio,

który w szkole świętego Jana Bosko nauczyłeś się chodzić ścieżkami młodzieńczej świętości,

pomagaj nam naśladować Twą miłość ku Jezusowi,

nabożeństwo do Matki Najświętszej,

gorliwość o zbawienie dusz i spraw,

byśmy za Twoim przykładem postanowili raczej umrzeć niż zgrzeszyć

i tak dostąpili wiecznego zbawienia. Amen.


modlitwa dziecko


MODLITWY WIECZORNE


Akt ofiarowania

Uwielbiam Cię, o mój Boże i kocham Cię z całego serca.

Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tym zachować raczył.

Odpuść mi wszystkie grzechy przeze mnie dzisiaj popełnione,

a jeśli uczyniłem coś dobrego, racz to przyjąć.

Strzeż mnie w tej nocy i zachowaj od niebezpieczeństw.

Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.


Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego. Amen.


Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;

który się począł z Ducha Świętego;

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;

grzechów odpuszczenie;

ciała zmartwychwstanie;

żywot wieczny.


Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.


Najświętsza Panno Maryjo, spraw, bym zbawił duszę swoją.

(trzy razy Zdrowaś Maryjo)


Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.


Módlmy się

Boże, któryś świętego Jana Bosko,

Wyznawcę, ojcem i nauczycielem młodzieży ustanowił

i przez niego, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki,

nowe Zgromadzenia w Kościele do kwitnącego życia powołał;

spraw abyśmy pałając takim samym żarem miłości,

mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu.

Przez Chrystusa Pana naszego.


Rachunek sumienia

Zastanówmy się nad stanem naszego sumienia

(chwila osobistego rachunku sumienie)


Jeżeli czujemy się wini jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu postanawiając,
że jak najszybciej się wyspowiadamy.


Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

do poprawy dążącemu.


Jezu, Maryjo, Józefie święty,

Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją.

Jezu, Maryjo, Józefie święty,

bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, Józefie święty,

niech przy Was w pokoju Boga ducha mego oddam.


Maryjo Wspomożenie Wiernych

- Módl się za nami.

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 luty 2013 14:35