Katechesis

Switch to desktop Register Login

Wielki Czwartek komentarz do liturgii.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – 28. marca 2013

KOMENTARZE

1.Przed rozpoczęciem liturgii (przed Mszą św.)

Rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Z wielką wiarą pragniemy przeżywać ten święty czas, w którym Jezus Chrystus dokonał naszego odkupienia. Bez wiary nie zrozumiemy żadnej z tych tajemnic. Im mocniejsza będzie nasza wiara, tym bardziej potrafimy się zjednoczyć z naszym Panem i Zbawicielem, w Jego przeżyciu Ostatniej Wieczerzy, w Jego męce, zstąpieniu do Otchłani oraz zmartwychwstaniu.

W dniu dzisiejszym na nowo, z jeszcze głębszą wiarą, przyjmujemy trzy wielkie dary, jakie w ten święty wieczór Chrystus przekazał Kościołowi. Są to: dar Eucharystii i kapłaństwa, a także przykazanie miłości braterskiej. Za te niezwykłe skarby chcemy Mu dziękować i przenikać nimi nasze codzienne życie.

Dla Żydów wieczerza paschalna była przypomnieniem wyjścia z niewoli i przymierza zawartego z Bogiem. Dla Chrystusa chleb łamany z uczestnikami wieczerzy oraz podawany im kielich wina były zna­kami nowego przymierza z Bogiem i wieczną pamiątką ofiary złożonej wkrótce potem przez Niego na Krzyżu.

W ten sposób w Wieczerniku narodziła się Msza Święta. Właśnie w Wielki Czwartek wspomina się jej pierwszą w historii celebrację dokonaną przez Chrystusa. Za każdym razem, kiedy kapłan, posłuszny poleceniu Chrystusa, zbliża się do ołtarza, żeby sprawować Mszę Świętą przez liturgiczno – sakramentalne znaki uwiecznia Jego ofiarę: On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czci­godne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga, Ojca swojego wszechmogącego, i dzięki Tobie skła­dając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom. Czytając słowa mówiące o ustanowieniu Euchary­stii, kapłan wykonuje czynności takie same, jakie Jezus wykonywał podczas ostatniej w swoim życiu ziemskim wieczerzy.

Wyrażając wdzięczność Chrystusowi za dar Eucharystii i sakrament kapłaństwa, przeprośmy Go za grzechy zaniedbania i lekceważenia w przystępowaniu do Stołu Pańskiego. Za wszelkie grzechy przeciw Świętej Eucharystii. W modlitewnym skupieniu oczekujmy na rozpoczęcia - Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.

 

2.Przed liturgią słowa (po kolekcie)

W pierwszym czytaniu liturgii Wielkiego Czwartku opisana jest starotestamentowa uczta - poprzed­niczka Ostatniej Wieczerzy. Odczytywany fragment pierwszego Listu do Koryntian to najstarszy przekaz Nowego Testamentu o ustanowieniu Eucharystii. Janowy opis umywania nóg oddaje sens Eucharystii. Ewangeli­sta koncentruje się na wewnętrznej postawie Jezusa podczas samo ofiarowania się za Kościół i świat. Gest Jezusa daje klucz do całego Jego życia i śmierci, objawia, że Chrystus przyjmuje pośród nas postać sługi, oddając się całkowicie w ręce ludzi i nie cofając się nawet przed ostatecznymi konsekwencjami. Wsłuchajmy się w Boże słowo.


3.Przed procesją z darami (po modlitwie wiernych)

Dziś otrzymaliśmy nowe przykazanie miłości i dziś Chrystus daje nam szczególny przykład miłości wobec ludzi. Znakiem przyjęcia tego skarbu i odpowiedzi na dar Jezusowego Serca, jest szczególna procesja z darami, którą przeżywamy. Niesiemy w niej przede wszystkich chleb i wino, które wyrażają całkowitość naszego oddania się Bogu. Niesiemy również dary na potrzeby braci. Są to skarbonki Caritas jak jałmużna wielkopostna. W procesji przynosimy również oleje poświęcone dziś w Krakowie – Łagiewnikach podczas Mszy Krzyżma Świętego. Spraw Panie aby olej chorych „stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cier­pień, chorób i słabości". Przynosimy olej Krzyżma i prosimy niech dla „odrodzonych z wody i Ducha Świętego olej ten stanie się Krzyżmem zbawienia i sprawi by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej". Włączmy się duchowo w tę procesję śpiewając pieśń.

 

4.Komentarz (pod koniec komunii św.) 

Najświętsza Eucharystia, sakrament kapłaństwa oraz nowe przykazanie miłości, to trzy dary Pana, których wielkość nieustannie odkrywamy przez wiarę. Zostały nam one ofiarowane w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Dziś więc, z głębi naszych serc, wznosi się ku Bogu pieśń dziękczynienia i uwielbienia.

 

Śpiew: Magnificat lub inny śpiew uwielbienia.

 

5.Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji (po ogłoszeniach)

Tego wieczoru celebrans nie udziela końcowego błogosławieństwa. Chleb konsekrowany podczas Mszy Świętej zostaje przeniesiony w procesji na specjalnie przygotowane miejsce. Zwanego - ciemnicą. Obrzęd ten ma na celu przechowanie Chleba Eucharystycznego, aby rozdzielić go wiernym w czasie li­turgii Wielkiego Piątku.

Będziemy czuwać na modlitwie przed tym ołtarzem adoracji, mając w pamięci słowa Jezusa: „Zo­stańcie tu i czuwajcie ze Mną" i dziękując Panu za dar Eucharystii i kapłaństwa

Modlitwa wiernych Wielki Czwartek 2013r

Zgromadzeni w Wieczerniku, zjednoczeni z całym Kościołem, który w ten wieczór rozpoczyna celebrację Świętego Triduum Paschalnego, z wiarą zanieśmy nasze prośby do Chrystusa, Najwyższego Kapłana.


1.Bądź uwielbiony, Panie Jezu,tajemnicy Ostatniej Wieczerzy, na którą gromadzisz swój Kościół. Spraw, aby wszyscy wierzący w Ciebie gorliwie uczęszczali na Mszę Świętą w każdą niedzielę. Ciebie prosimy.


2.Bądź uwielbiony, Najwyższy Kapłanie,darze sakramentu święceń, którym obdarzasz wybranych. Błogosław wszystkim, których powołałeś na tę drogę życia i spraw, aby byli kapłanami według Twego Serca. Ciebie prosimy.


3.Bądź uwielbiony, MistrzuNauczycielu, w przykazaniu miłości, które dałeś swoim uczniom. Napełnij dzieci, które przeżywają rocznicę I komunii świętej swoim Duchem, spraw aby rodziny, każdego dnia  wobec wszystkich ludzi kierowały się miłością. Ciebie prosimy.


4.Bądź uwielbiony, Zbawicielu świata,znakach chleba i wina, które wyrażają cały świat przyrody i ludzką pracę. Pomóż człowiekowi szanować dzieło stworzenia i spraw, aby nikomu nie brakowało chleba powszedniego. Ciebie prosimy.


5.Bądź uwielbiony, ukrzyżowanyzmartwychwstały Panie, w tajemnicy Twojej Paschy. Daj pełny udział w zwycięstwie nad śmiercią wszystkim, których wezwałeś z tego świata. Ciebie prosimy.


6.Bądź uwielbiony, Synu Boga wszechmogącego,naszym świętym zgromadzeniu. Odnów naszą wiarę, umocnij nadzieję i rozpal miłość do Ciebie i do braci. Ciebie prosimy.

 

Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę uwielbienia i prośby. Spraw, abyśmy ubogaceni darami odkupienia, doszli do pełnego zjednoczenia z Ojcem Niebieskim. Jemu chwała i uwielbienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ostatnio zmieniany środa, 27 marzec 2013 12:42